logo ft

Biaya Perkuliahan

Informasi mengenai syarat pembayaran perkuliahan, bs dilakukan dmn? kapan saja? apakah ada penundaan? apabila ada masalah mesti kemana dll.