Struktur Organisasi

BAGAN TRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2017 
struktur FT 2017
 
  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2017

bagan struktur